O mně

Jana Soutor Raganová

Jsem nedoktorka

  • Jsem milovnice kombinace tradičních i moderních přístupů
  • Jsem trenérka
  • Jsem sportovní nadšenec
  • Jsem biohacker
  • Jsem otužilec
  • Jsem milovnice přírody, hor, lesa a zvířat
  • Jsem aromaterapeut nadšenec
  • Jsem bylinkářka
  • Jsem milovnice přírodních medicín a šamanismu
  • Jsem ta, co tráví čas v meditacích a zabývá se hlubinami vlastní duše

Kdo jsem a jaká je má cesta?

Jmenuji se Jana Soutor Raganová a celý život jsem měla zájem o zdraví a jeho zlepšování, duchovní rozvoj, pohyb a sport a přírodu. To celé se dohromady krásně doplňuje, jedno bez druhého funguje jen špatně a já vnímala, že tělo i mysl je třeba budovat, pečovat o ně a naplňovat svůj potenciál.

Má cesta ale rozhodně nebyla tak jednoznačná a nevedla přímou linkou k tomu, kde jsem teď, natož k tomu, kam směřuji.

Vystudovala jsem Stavební fakultu na ČVUT, ale už poměrně záhy během studií jsem zjistila, že vlastně přesně nevím co tam dělám. Zodpovědnost a píle mě sice u školy držela, současně s tím ale vzrůstal strach a nejistota z budoucnosti, naplnění a následné realizace. A už tehdy jsem si začala uvědomovat, že to vnitřní volání po studiu přírodních věd, celostní medicíně a zdraví jako celku, budu muset vnímat více.

Má další cesta tak sice vedla skrze zaměstnání v oboru, kterému jsem se věnovala, čím dál tím více jsem ale věděla, že to nestačí. Proto jsem se na základě samostatného studia knih, poslechu přednášek a podcastů odhodlala ke studiu univerzity Performance lifestyle, která mi naplno potvrdila, že holistický přístup k životu bude to pravé. Nejen že mě to okamžitě uchvátilo, ale otevřelo to i můj vlastní potenciál, najednou jsem zjistila, že jsem schopná se učit, pojmout a aplikovat neskutečné množství informací, že je pro mne tato práce zcela přirozená a že už nelze touhu dále brzdit a utlačovat někde v koutku duše.

V rámci následující činnosti pod hlavičkou tohoto projektu jsem se věnovala poradenské činnosti, tvorbě celé řady článků a v neposlední řadě také spolupráci na samotné unverzitě a psaní tréninkových a lifestylových protokolů a knih.

Cestou praxe celostní medicíny

V současnosti se věnuji zejména osobním konzultacím, svým klientům pomáhám s řešením chronických onemocnění, přeměnou postavy, hormonální nerovnováhou, ale zejména s nalezením vlastní individuality a s nastavením dlouhodobě (celoživotně) udržitelného životního stylu, stravování, suplementace a mnoha dalšího v souladu s jejich nastavením a potřebami.

Setkala jsem se již s desítkami klientů, kteří za mnou přišli z rozličných důvodů a popravdě asi nelze říct, že bych se doposud setkala se dvěma stejnými lidmi či případy. Skvělé na tom ale je, že mě tato práce neustále posouvá v před, dává mi podněty pro další studium a rozvoj a jednotliví klienti dohromady tvoří širší obrázek.

Za neoddělitelný aspekt své vlastní cesty, vize a jednání pak považuji osobní a duchovní rozvoj, vědomé jednání a konání a život v souladu s pevně zakotvenými hodnotami. Díky tomu jsem totiž sama dokázala být lepším člověkem, otevřít a snad i vyřešit mnohé vlastní problémy a lépe naslouchat sama sobě a svým skutečným potřebám. Pevně věřím, že skutečnost, že po vlastní cestě kráčím s těmito hodnotami je velmi přínosná i pro mou praxi, protože vím o to více, že fyzické zdraví není ani zdaleka jen o fyzickém stavu a že my sami jsme tím nejsilnějším lékem. Stačí, když začneme své zdraví budovat komplexně a od základů a budeme rozvíjet i svého ducha a vědomí.

Silný důraz kladu na vzdělání a vcelku pochopitelně jej kladu zejména na vzdělání, které plyne z vlastního popudu a zájmu. Miluji prozkoumávání ne-mainstreamových oblastí a spojování zdánlivě nesouvisejících oborů a přístupů. Díky tomu si tvořím nadhled a širší obrázek a nesnažím se klienty „nacpat“ do předem schválené škatulky, která jim ani zdaleka nemusí sedět, natož pomoci.

Spi
Funkční strava a suplementace

Uvědomuji si, že pojem „celostní medicína“ je velmi široký a obzvlášť v mém podání obsahuje velké množství aspektů, kterými se zabývám. Z toho důvodu je také mou snahou se více profilovat a nabídnout svým klientům podobnou startovní čáru, takovou, která jim pomůže s nastavením potřebných základů zdraví a odrazový můstek pro jeho vybrušování. Mezi tyto základní aspekty patří bezesporu spánek a přirozené biorytmy, ale také kvalitní strava, kterou pokládám za naprostou nezbytnost a pevně věřím, že se sama o sobě může stát lékem.

Mými velkými vzory jsou čeští i zahraniční naturopaté, lékaři a biohackeři, jakožto zástupci moderní doby, velmi ale ctím moudrost prastarých tradičních medicín a léčitelství a moudrosti přírody, jejíž součástí všichni jsme a je naším nejsilnějším pomocníkem.

V současnosti se chystám ke čtyřletému studiu Klinické naturopatie, od kterého si slibuji utvrzení rámce mé práce a získání určitého podkladu a směru správného vedení naturopatické a celostní praxe.

Jana Soutor Raganová